anuruk

About anuruk

This author has not yet filled in any details.
So far anuruk has created 72 blog entries.

การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๖

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๖ และล่องแพศึกษาสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมตามลุ่มแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย สะพานข้ามแม่น้ำแคว และวัดเทวสังฆาราม ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริกเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าภาพการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์ฯครั้งต่อไปคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช

By |2023-02-17T14:02:27+07:00กุมภาพันธ์ 17th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|ปิดความเห็น บน การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับท่านสุดใจ สะอาดยิ่ง เนื่องในโอกาสรับมอบรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริกเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

By |2023-02-17T13:56:27+07:00กุมภาพันธ์ 17th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|ปิดความเห็น บน ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายเอกราช สร้อยจิตร นักวิชาการศึกษา และนางนิมิตรา บุตรกันหา นักวิชาการศึกษา ในฐานะตัวแทนหน่วยอนุรักษ์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายธนโชติ เกษตรสิงห์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมรวยปราสาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์

By |2023-01-19T15:57:25+07:00มกราคม 19th, 2023|Categories: ข่าวประกาศทั่วไป|ปิดความเห็น บน ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายเอกราช สร้อยจิตร นักวิชาการศึกษา ในฐานะตัวแทนหน่วยอนุรักษ์ฯ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวยปราสาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ขอบคุณรูปภาพจาก : เจ้าหน้าที่ ทสจ. สุรินทร์

By |2023-01-09T09:36:00+07:00ธันวาคม 9th, 2022|Categories: ข่าวประกาศทั่วไป|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2565

ร่วมกับคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่3/2565

1 ธ.ค.65 อาจารย์ ดร.วิจิตรา โพธิสาร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายเอกราช สร้อยจิตร เจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษา เข้าประชุมปรึกษา หารือ ร่วมกับคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้าง ภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่3/2565 เพื่อพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดสุรินทร์

By |2022-12-02T10:34:09+07:00ธันวาคม 2nd, 2022|Categories: ข่าวประกาศทั่วไป|ปิดความเห็น บน ร่วมกับคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่3/2565

ร่วมกับคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการก่อสร้างภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 25 พย 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ระโส รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สศว. เข้าประชุมปรึกษา หารือ ร่วมกับคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการก่อสร้างภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดสุรินทร์

By |2022-12-02T10:37:07+07:00พฤศจิกายน 25th, 2022|Categories: ข่าวประกาศทั่วไป|ปิดความเห็น บน ร่วมกับคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการก่อสร้างภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2565

การประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1 /2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1 /2565 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เวลาต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้ากลุ่มที่ 8 (นครชัยบุรินทร์) นำคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และเรือนโคราช ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา -------------------------------------------------- วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา นำคณะศึกษาดูงานอุโบสถเก่ากลางน้ำ 3๐๐ ปี ณ วัดหมื่นไวย ต.หมื่นไว อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ปกป้อง และรักษาแหล่งศิลปกรรมให้คงอยู่สืบไป -------------------------------------------------

By |2022-11-07T08:46:24+07:00พฤศจิกายน 7th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|ปิดความเห็น บน การประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1 /2565

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์

By |2022-12-02T10:34:26+07:00พฤศจิกายน 1st, 2022|Categories: ข่าวประกาศทั่วไป|ปิดความเห็น บน ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปะกรรม ประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/ 2565

วันที่  7 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปะกรรม ประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/ 2565 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณามรดกชาติ พร้อมด้วยมรดกจังหวัดและมรดกท้องถิ่น โดย นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนงาน ณ ห้องประชุมประคำสวย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์    

By |2022-09-08T13:00:31+07:00กันยายน 7th, 2022|Categories: ข่าวประกาศทั่วไป|ปิดความเห็น บน ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปะกรรม ประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/ 2565

ชุมชนโบราณบ้านแกใหญ่

ชื่อ : ชุมชนโบราณบ้านแกใหญ่ ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ             ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ ที่ตั้ง             บ้านแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ละติจูด 14.922812                  ลองจิจูด  103.499914   อาณาเขต           ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         บ้านแกน้อย ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์           ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         บ้านแสลงพันธ์ ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์           ทิศใต้              ติดต่อกับ         ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์           ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ถนนสายสุรินทร์ – จอมพระ ตัดผ่าน การจราจรหนาแน่นเนื่องในช่วงเวลาปฏิบัติงาน เพราะมีพื้นที่ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ และมี ถนนแกใหญ่ ที่เชื่อมกับ ถนนเทศบาล 3 ที่ใช้สัญจรถึงใจกลางหมู่บ้านแก่ใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของบ้านแกใหญ่ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ สภาพภูมิอากาศสามฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ชุมชนโบราณบ้านแกใหญ่ เป็นเมืองหน้าด่านที่เชื่อมต่อกับบ้านแสลงพันธ์เป็นหนึ่งในเมืองหน้าด่านที่สำคัญ เป็นชุมชนตั้งแต่สมัย รัชกาลที่ 5 ช่วง ร.ศ.112 ในปีพุทธศักราช 2436 เป็นชุมชนจากหลักฐานทางโบราณคดี [...]

By |2022-09-30T10:36:46+07:00สิงหาคม 13th, 2022|Categories: แหล่งชุมชนโบราณ|ปิดความเห็น บน ชุมชนโบราณบ้านแกใหญ่

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.