anuruk

About anuruk

This author has not yet filled in any details.
So far anuruk has created 53 blog entries.

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ พร้อมด้วย ผศ.ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี โดยมีนางสาววาสนา ไชยพรรณนา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน เพื่อเตรียมความพร้อมการสำรวจข้อมูลและแนวทางการกำกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จ.สุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์    

By |2022-02-04T10:27:10+07:00กุมภาพันธ์ 1st, 2022|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ พร้อมด้วย ผศ.ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี โดยมีนางสาววาสนา ไชยพรรณนา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน เพื่อเตรียมความพร้อมการสำรวจข้อมูลและแนวทางการกำกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จ.สุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ การดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

By |2022-04-20T09:22:54+07:00กุมภาพันธ์ 1st, 2022|Categories: ข่าวประกาศทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม|ปิดความเห็น บน ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทรื ด้านระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

20 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทรื ด้านระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โดยมี นายณัฏฐนันธ์ ด่านอนุพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

By |2022-01-20T15:24:45+07:00มกราคม 20th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|ปิดความเห็น บน ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทรื ด้านระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในนามหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565 ด้วยระบบการประชุมทางไกล Application zoom โดยมีประเด็นวาระที่สำคัญ 2 เรื่อง คือ 1.  การดำเนินงานแผนงานที่ 1-4 2. เสนอรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ ประจำปี 2565

By |2022-01-18T20:29:13+07:00มกราคม 18th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|ปิดความเห็น บน ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565

โครงการแผนที่ 3 การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำปี 2565

วันที่ 24 /12/2564 หน่วยอนุรักษ์ฯ สุรินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ แผน 3 การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำปี 2565 ตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

By |2021-12-29T19:12:42+07:00ธันวาคม 24th, 2021|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|ปิดความเห็น บน โครงการแผนที่ 3 การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำปี 2565

การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัดสุรินทร์

23ธ.ค.64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี หัวหน้าหน่วยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสุดใจ สะอาดยิ่ง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ นายเอกวิทย์ สิทธิติวงศ์ รักษาราชการแทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ นางสาวพรเพ็ญ บุญญาทิพย์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ และนางสาวอรอนงค์ จันทร์ศรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและ บุคลากร สศว. ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านประวัติศาสตร์และด้านโบราณคดี ณ ห้องประชุม สศว.

By |2022-01-13T14:54:13+07:00ธันวาคม 23rd, 2021|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัดสุรินทร์

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ

วันที่ 17 /12/2564 หน่วยอนุรักษ์ฯ สุรินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนายเอกราช สร้อยจิตร เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ประเด็นต่างๆ ในการปฏิบัติบัติงานตามแผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ด้วยระบบ ประชุมทางไกล Webex

By |2021-12-21T09:16:06+07:00ธันวาคม 17th, 2021|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|ปิดความเห็น บน ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ

คำสั่งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ฯ จังหวัดสุรินทร์ ที่ 4496/2564

คำสั่งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ ที่ 4496/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและด๔แลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัดสุรินทร์

By |2022-04-20T09:37:38+07:00ตุลาคม 25th, 2021|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง|ปิดความเห็น บน คำสั่งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ฯ จังหวัดสุรินทร์ ที่ 4496/2564

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2564

(วันนี้) 16ก.ย.64 อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายอนุชา ถือสมบัติ เจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2564 โดย นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย อาจารย์ดวงตา โนวาเชค คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ให้นำเสนอ (ร่าง) พิจารณาการจัดทำกรอบและแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุรินทร์ ให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมรวยปราสาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

By |2021-09-17T15:17:30+07:00กันยายน 16th, 2021|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2564

วัดป่าอาเจียง

วัดป่าอาเจียง     วัดป่าอาเจียง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เดิมวัดป่าอาเจียงเป็นป่าช้าที่ใช้ฝังศพคนและศพช้าง ในปี พ.ศ. 2516 ผู้ใหญ่เทียม อินทร์สำราญ คุณครูแสวงบุญเหลือ ผู้ใหญ่ดา จงใจงาม คุณครูพุฒ เที่ยงธรรม ได้นำพาชาวบ้านหนองบัวและบ้านตากลางเปิดเส้นทางสายใหม่ใกล้ป่าช้า โดยเป็นทางกฐินก่อน ต่อมาปี พ.ศ. 2535 พระครูปลัดเถรานุวัฒน์ (หลวงพ่อภาวนาพุทโธ) ได้นำพาญาติธรรมสายบุญมาร่วมจัดงานอุปสมบทหมู่แห่ด้วยขบวนช้างที่ป่าช้าแห่งนี้ มีนาคสมัครร่วมโครงการ 200 รูป และเข้าไปปักกลดในป่าช้าแห่งนี้เป็นเวลา  10 วัน ก่อนกลับคืนสู่วัดบ้านเกิดของตน      วันที่ 16 มกราคม 2563 นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ออกใบประกาศรับรองอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นวัดป่าอาเจียง และในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศรับรองให้เป็นวัดป่าอาเจียงอย่างเป็นทางการ เหตุที่ให้ชื่อว่า “วัดป่าอาเจียง” เพราะ อาเจียง แปลว่า ช้าง กล่าวคือ สถานที่สร้างวัดแห่งนี้ช้างเป็นผู้ให้ ช้างเป็นเจ้าของวัด และยังหมายถึง สถานที่ล้อมรอบบริเวณสามเหลี่ยมอำเภอ ผู้คนรู้จักเพราะบุญบารมีของช้างอีกด้วย แหล่งศิลปกรรมที่สำคัญของวัดป่าอาเจียง สุสานช้าง ตั้งอยู่ภายในวัดป่าอาเจียง หมู่บ้านช้าง บ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สุสานช้างแห่งนี้คือที่เก็บและรวบรวมกระดูกของช้าง ประมาณ 200 เชือก เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตในตำนานของช้าง ซึ่งช้างทุกตัวที่อยู่ในหมู่บ้านที่ตายไป จะต้องนำมาฝังไว้ที่สุสานแห่งนี้และจะมีการประกอบพิธีทางศาสนาเหมือนคน นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัด ยังมีสิ่งที่จะเรียนรู้ถึงประวัติของช้าง วิถีชีวิตของช้างด้วย ศาลาเอราวัณ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษา เรื่องราวช้างในพระไตรปิฏก และเรื่องราวของช้างใน จังหวัดสุรินทร์ ให้เห็นถึงวัฒนธรรมความผูกพันของชาวกูยคนเลี้ยงช้าง วิถีชีวิตของคนกับช้าง โดยศาลาเอราวัณมีการสร้างประติมากรรมลายนูนปูนปั้นเป็นรูปช้างหลากหลายแบบและหลายขนาด รอบศาลาเอราวัณ ที่มีความสูงกว่า 30 เมตร สวยงามอลังการ วัดป่าอาเจียงยังมีศาลปะกำ เป็นสถานที่ทำพิธีต่างๆ ตามธรรมเนียมชาวกูย ในอดีตก่อนจะออกไปคล้องช้างจะต้องทำพิธี ปัจจุบันนี้การคล้องช้างจากป่าจะไม่มีเหมือนสมัยก่อน แต่ศาลปะกำยังใช้ประกอบพิธีกรรม เช่น การเซ่นไหว้ การทำนายสภาพความเป็นอยู่ของหมู่บ้าน ฯลฯ [...]

By |2021-09-02T16:24:12+07:00สิงหาคม 30th, 2021|Categories: วัด วัดร้าง ศาสนสถาน|ปิดความเห็น บน วัดป่าอาเจียง

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.