🙏หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ✨ท่านสุดใจ สะอาดยิ่ง ✨เนื่องในโอกาสรับมอบรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕
ในการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริกเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี