ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายเอกราช สร้อยจิตร นักวิชาการศึกษา ในฐานะตัวแทนหน่วยอนุรักษ์ฯ
เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวยปราสาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์

ขอบคุณรูปภาพจาก : เจ้าหน้าที่ ทสจ. สุรินทร์