Monthly Archives: พฤศจิกายน 2022

ร่วมกับคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการก่อสร้างภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 25 พย 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ระโส รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สศว. เข้าประชุมปรึกษา หารือ ร่วมกับคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการก่อสร้างภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดสุรินทร์

By |2022-12-02T10:37:07+07:00พฤศจิกายน 25th, 2022|Categories: ข่าวประกาศทั่วไป|ปิดความเห็น บน ร่วมกับคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการก่อสร้างภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2565

การประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1 /2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1 /2565 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เวลาต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้ากลุ่มที่ 8 (นครชัยบุรินทร์) นำคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และเรือนโคราช ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา -------------------------------------------------- วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา นำคณะศึกษาดูงานอุโบสถเก่ากลางน้ำ 3๐๐ ปี ณ วัดหมื่นไวย ต.หมื่นไว อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ปกป้อง และรักษาแหล่งศิลปกรรมให้คงอยู่สืบไป -------------------------------------------------

By |2022-11-07T08:46:24+07:00พฤศจิกายน 7th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|ปิดความเห็น บน การประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1 /2565

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์

By |2022-12-02T10:34:26+07:00พฤศจิกายน 1st, 2022|Categories: ข่าวประกาศทั่วไป|ปิดความเห็น บน ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.