ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปะกรรม ประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/ 2565

วันที่  7 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปะกรรม ประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/ 2565 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณามรดกชาติ พร้อมด้วยมรดกจังหวัดและมรดกท้องถิ่น โดย นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนงาน ณ ห้องประชุมประคำสวย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์