วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร

         วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตั้งอยู่ที่ ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ประมาณ 10,856 ไร่ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ สลับกับเทือกเขาอุดมไปด้วยพันธ์ไม้ สมุนไพรหายากและสัตว์ป่า เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว นักแสวงบุญ และผู้ปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะเข้ามาเป็นจำนวนมาก วัดจึงจำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการ เพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งด้านการท่องเที่ยว และการปฏิบัติธรรม จึงมีแนวคิดการบริหารจัดการให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาขึ้น โดยพระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน ขันติพโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต)จำพรรษาอยู่ที่วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ได้ทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนา อบรมสั่งสอนธรรมะและมีศาสนสถานที่สำคัญไว้รองรับผู้มาปฏิบัติธรรมบรรยากาศสถานที่ร่มรื่นเงียบสงบ ร่มเย็น มีทัศนียภาพที่งดงามทำให้เป็นที่นิยม มีนักท่องเที่ยวเเละผู้จิตศรัทธาเดินทางมายังวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2536 กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยนั้น (ปัจจุบัน กรมป่าไม้ อยู่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ได้ประกาศบริเวณพื้นที่ป่าเป็นเขตพุทธอุทยาน ให้ดำเนินโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตามความคิดริเริ่มของพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผบ.กกล.สุรนารี โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

แหล่งศิลปกรรมที่สำคัญของวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร

รอยพระพุทธบาท มีการแกะสลักเป็นรอยพระพุทธบาท ขนาดใหญ่ ความยาว 320 เมตร และความกว้าง ช่วงปลายนิ้ว 150 เมตร ช่วงส้นเท้า 70 เซนติเมตร ภายในฝ่าพระบาทแกะสลักเป็นตารางขนาด 8 เซนติเมตร มีรูปสัตว์นานาชนิดอยู่ภายในตาราง

อุโมงค์พญานาค มีระยะทางเดินยาวประมาณ 200 เมตร กว้าง 4 เมตรทางเดินมีลักษณะราดชันขึ้นไป นักท่องเที่ยวสามารถเดินลอดอุโมงค์เพื่อเดินขึ้นไปยังด้านบนวัดได้

องค์พระนาคปรกขนาดใหญ่ พระพุทธรูปนาคปรก องค์ใหญ่มีศาลาขนาบสองข้างใกล้หน้าผา

เพิงหินตั้งเทินกันบนคอคอดที่ริมหน้าผา เหมือนพระธาตุอินทร์แขวน บนหน้าผามีวิวทิวทัศน์สวยงาม  มีก้อนหินซ้อนเทินกันหมิ่นเหม่รูปทรงแปลกๆ 

ข้อมูลอ้างอิง : https://srn.onab.go.th/สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Office of Buddhism ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์,
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์