Monthly Archives: กรกฎาคม 2019

มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทน ร่วมจัด ขบวนช้างกับพระพุทธศาสนา (พุทธประวัติ) พญาช้างปาลิไลยกะ และขบวนช้างเผือกพร้อมเครื่องสูง เพื่อเข้าร่วมแห่ในงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒” การจัดงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒” ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของประชาชนชาวไทยในการบำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์

By |2019-08-02T12:16:46+07:00กรกฎาคม 15th, 2019|Categories: ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒

ประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕ และศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องสัตตบงกช ชั้น ๔ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

By |2019-08-02T12:11:31+07:00กรกฎาคม 15th, 2019|Categories: ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน ประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.