(14 พ.ค.62) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงพื้นที่นำคณะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม 8 (นครชัยบุรินทร์) เดินทางมากราบไหว้พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง และวัดบูรพารามอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้ายกทอง จันทรโสมา จังหวัดสุรินทร์ เพื่อศึกษาชุมชนกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมยกทองโบราณ และแนวทางการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการของกลุ่มทอผ้าไหมยกทองโบราณจันทรโสมา ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์