Monthly Archives: พฤษภาคม 2019

โครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ปราสาทภูมิโปน

วันนี้ (24พ.ค.62) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร สศว. ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ปราสาทภูมิโปน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยทีมวิทยากรประกอบด้วย นายพิชัย สิงห์ชัย ข้าราชการบำนาญ นายทศ แม่นผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม นายกิตติพงษ์ สนเล็ก หัวหน้ากลุ่มโบราณคดีสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา และนางสาวอรุณี แซ่เล้า หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทภูมิโปน (ช่วงบ่าย) คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน นักเรียน เยาวชน และผู้เข้าร่วมโครงการ ลงพื้นที่ศึกษาการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์โบราณสถาน "ปราสาทภูมิโปน" เพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ รัก หวงแหนแหล่งโบราณสถานและโบราณคดี "ปราสาทภูมิโปน" และได้ทราบประวัติความเป็นมา อันจะเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป

By |2019-05-29T13:45:28+07:00พฤษภาคม 24th, 2019|Categories: ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน โครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ปราสาทภูมิโปน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

(14 พ.ค.62) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงพื้นที่นำคณะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม 8 (นครชัยบุรินทร์) เดินทางมากราบไหว้พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง และวัดบูรพารามอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้ายกทอง จันทรโสมา จังหวัดสุรินทร์ เพื่อศึกษาชุมชนกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมยกทองโบราณ และแนวทางการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการของกลุ่มทอผ้าไหมยกทองโบราณจันทรโสมา ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

By |2019-05-29T13:50:58+07:00พฤษภาคม 14th, 2019|Categories: ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ประชุมกลุ่ม 8 “นครชัยบุรินทร์” ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562

วันนี้ (13 พ.ค.62) อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยทีมบุคลากร สศว. ต้อนรับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม 8 (นครชัยบุรินทร์) ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม 8 “นครชัยบุรินทร์” ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ให้มีการพัฒนาการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น พร้อมได้ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพ โดยในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน มี ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุม และมีพิธีมอบของขวัญแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้ มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2561 แผนงานที่ 1 - 4 กลุ่ม 8 “นครชัยบุรินทร์” และแนวทางการจัดประชุมภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2563

By |2019-05-29T13:56:50+07:00พฤษภาคม 13th, 2019|Categories: ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน ประชุมกลุ่ม 8 “นครชัยบุรินทร์” ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.