รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทรภักดี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ อนุสาวรีย์พระสุรินทรภักดีฯ "รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทรภักดี" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสุรินทร์คนแรก และส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์