Monthly Archives: เมษายน 2019

รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทรภักดี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ อนุสาวรีย์พระสุรินทรภักดีฯ "รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทรภักดี" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสุรินทร์คนแรก และส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์

By |2019-04-11T13:37:41+07:00เมษายน 11th, 2019|Categories: ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทรภักดี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2562

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยบุคลากร เดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา จ.สงขลา จัดโดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศให้เกิดการประสานงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทำลาย และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โดยมี อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีพิธีมอบโล่ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยอนุรักษ์ทั่วประเทศทั้ง 18 หน่วย ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับพิจารณาคัดเลือกจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นรับมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 ทั้งนี้ มีการเสวนาในหัวข้อ " วิถีการทำงานเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติและศิลปกรรมของชุมชนกับส่วนราชการ " ฝึกปฎิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ทั้งประเทศ และเข้าชมอุทยานธรณีสตูล เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน และเข้าชมการทำผ้าบาติกที่ "ปันหยาบาติก" และพิธีมอบธงการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2563 เจ้าภาพครั้งต่อไปคือ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

By |2019-04-01T13:50:46+07:00เมษายน 1st, 2019|Categories: ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2562

ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ ประจำปี พ.ศ.2562

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับพิจารณาคัดเลือกจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นรับมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562

By |2019-04-01T13:52:29+07:00เมษายน 1st, 2019|Categories: ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ ประจำปี พ.ศ.2562

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.